Om Oss

Beslutat att starta och driva Alla tiders hemtjänst kommer från en gemensam önskan – att arbeta med en hemtjänst som utgår från kundens behov, i stället för tvärt om. Vi vill skapa den hemtjänst som vi önskar att våra föräldrar – och vi själva – ska ha tillgång till. En hemtjänst som sätter kunden i centrum och låter omsorger och aktiviteter utgå från personliga behov och önskningar.

Här är vi som har grundat Alla tiders hemtjänst:

Linda Stigh – utbildad socionom med över 10 års erfarenhet av ledarskap inom kommunal såväl som privat äldrevård. Linda har tidigare även varit verksam som examinator inom Stockholms Stads kvalitetsutmärkelser.

Carina Ahlstrand – har en examen från Sociala Omsorgsprogrammet vid Karolinska Institutet samt mer än 20 års erfarenhet som chef inom omsorg för äldre och funktionsnedsatta.

Ann Johansson – undersköterska med 25 års erfarenheter inom hemtjänsten i Skärholmen. Ann har även vidareutbildat sig inom den nationella värdegrunden för äldreomsorgen genom Stockholm Stad. Denna utbildning är en kunskapsfördjupning för att aktivt kunna bidra till att äldre kan leva ett värdigt liv och känna meningsfullhet och trygghet.

Kunderna

Våra kunder har olika behov och förutsättningar som vi på bästa sätt önskar tillgodose. Vi är måna om att våra kunder upplever vår närvaro i deras hem som ett naturligt och trivsamt inslag i vardagen.

Personalen

Vår personal har alla gedigen utbildning inom vården.
Tillsammans arbetar vi för vårt mål: kompetent och personlig hemtjänst på kundens premisser.